Harmonický vývoj dítěte je nejdůležitější. Učíme je stát na vlastních nohou

16.11.2020


Kateřina Nováková se před několika lety spojila s rodiči, kteří hledali pro své děti školu respektující individualitu žáků. Nic, co by odpovídalo jejich představám však nenašli, proto založili vlastní malotřídní rodinnou školu. Základní škola V Pohybu má speciální koncepci a řídí se heslem: "Škola, která jde s dětmi″.


Katko, co vás vedlo k založení školy V Pohybu?

Škola byla založena skupinou rodičů, kteří hledali pro své děti školu s aktivními metodami učení, respektujícím přístupem a rodinnou atmosférou. Chtěli jsme vytvořit bezpečné učební prostředí bez známkování a srovnávání, kde budeme podporovat jedinečnost každého žáka a respektovat jejich individuální potřeby.

Chtěli jsme vytvořit bezpečné učební prostředí bez známkování a srovnávání, kde budeme podporovat jedinečnost každého žáka a respektovat jejich individuální potřeby. 

Kapacita školy je 70 žáků. Kolik jich máte v současné době?

V letošním roce máme už 39 žáků ve třech třídách a pěti ročnících. Výuku zajišťují čtyři učitelé.

Jaká je filozofie školy? V čem je vlastně Vaše škola jiná oproti běžným základkám?

V Základní škole V Pohybu nám jde o harmonický vývoj dětí. Nesoustředíme se jen na vědomosti, ale rozvíjíme také měkké kompetence dětí a pomáháme dětem zjistit, kdo jsou, jaké mají přednosti a zájmy. Učíme děti stát na vlastních nohou a být nezávislé na vnějším vedení, pracovat se svobodou a zodpovědností.

Ve škole máme věkově smíšené třídy, což nám umožňuje učit se od sebe navzájem. Využíváme konstruktivistické metody učení, učíme se v souvislostech, pracujeme projektově a v týmu. Učíme se diskutovat nad možnými řešeními, obhájit si své stanovisko, být trpěliví, i když se dostaneme do slepé uličky, ale také přijmout jiný názor či dělat kompromisy. Prezentujeme výsledky své práce a sdílíme své zkušenosti.

Nesoustředíme se jen na vědomosti, ale rozvíjíme také měkké kompetence dětí a pomáháme dětem zjistit, kdo jsou, jaké mají přednosti a zájmy. Učíme děti stát na vlastních nohou a být nezávislé na vnějším vedení, pracovat se svobodou a zodpovědností. 

Jak hodnotíte běžnou výuku na základních školách a co děláte jinak?

Často se stává, že na běžných školách dětem chybí motivace. Mají pocit, že to, co se učí, je zbytečné a v životě to nebudou potřebovat. Mají pocit, že nejsou připravovány na to, co je skutečně v životě čeká. Většinu času děti tráví tak, že si vyslechnou výklad učitele, naučí se, co říkal, nové vzorečky a postupy, a pak to mají co nejpřesněji zopakovat během zkoušení. Takto to ale v reálném životě nefunguje. Na Základní škole V Pohybu jsou děti aktivnější. Nechceme, aby děti pouze reprodukovaly, co někdo jiný vymyslel, ale samostatně tvořily. Během takové práce jsou schopné odhalit své schopnosti a ty rozvíjet. Naše děti si také do značné míry samy plánují, kdy se čemu budou věnovat. Mají svobodu volby, s tím ale také spojenou zodpovědnost za své vzdělávání.

Mají rodiče zájem o odlišný koncept vzdělávání?

Většina rodičů je s kvalitou systému v České republice spokojena. Chtějí, aby děti uměly vyjmenovaná slova a násobilku, aby domů nosily jedničky. K nám se hlásí rodiče, kteří hledají pro své děti něco jiného, kteří si uvědomují, že už dětem nebudou stačit pouhé vědomosti, které rychle zapomenou, ale že ve svém životě uplatní aktivní, zodpovědný a tvořivý přístup.

Nechceme, aby děti pouze reprodukovaly, co někdo jiný vymyslel, ale samostatně tvořily.

Nemají rodiče vůči soukromým školám stále předsudky, nebo se situace v tomto z Vašeho pohledu mění?

My se potkáváme častěji s rodiči, kteří předsudky vůči soukromým školám nemají. Hlásí k nám děti, protože hledají školu, která reaguje na potřeby rychle se měnícího světa. Mají pocit, že v klasických školách se někde zastavil čas, že škola často funguje velmi podobně, jako když ji navštěvovali oni sami, ale svět se mezitím proměnil.

Občas se však s předsudky setkáme. Někteří rodiče si myslí, že k nám chodí děti, které nemají hranice, které nemusí nic dělat, že je k nám rodiče hlásí proto, aby jim ulehčili školní léta. Opak je ale pravdou. Tím, že žáky vedeme k tomu, aby ve škole pracovali podobně, jako budou pracovat ve svém profesním životě, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, jsou sami aktivní, zvídaví, tvořiví a ve srovnání s klasickou výukou i živější. Za zdánlivým hlukem bývá často skryta jen bouřlivá diskuze.

Kdybyste měla napsat pozitivní věci, které dětem Vaše škola do budoucna dává, je to třeba právě pohyb, se kterým se učí disciplíně, píli, osobní motivaci?

Pohyb v názvu školy má dva významy. Na jednu stranu se snažíme maximálně respektovat přirozenou potřebu dětí se hýbat, jeden den se učíme venku a venku trávíme také značnou část družiny. Druhý význam souvisí s harmonickým vývojem dětí i učitelů a celoživotním učením. Nejen žáci, ale i učitelé na sobě neustále pracují, vzdělávají se, rozvíjí se, snaží se neustrnout na jednom místě, být "v pohybu". Klíčem k vlastnímu rozvoji a práci na sobě je právě vnitřní motivace, kterou se u dětí snažíme vlastním příkladem i výše zmíněnými metodami rozvíjet a posilovat.

Dalšími pilíři vzdělávání, na kterých stavíte jsou například Hejného metoda, kritické myšlení, respekt, individuální přístup, soulad s přírodou. Jak na koncept reagují Vaši žáci, přemýšlejí odlišně oproti svým vrstevníkům? Jaké jsou ohlasy rodičů?

Naprosto markantním rozdílem je, že se naši žáci, včetně těch nejstarších, do školy těší a školní práce je baví. Mohou se zde realizovat a harmonicky rozvíjet. To jim umožňuje hledat si vlastní cestu životem, která bude obohacovat nejen je samotné, ale bude přínosem i pro společnost.

Například Hejného metoda přispívá k rozvíjení nejen matematického myšlení, ale i komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků. Učitel předloží dětem úlohu, kterou děti důkladně prozkoumají a navrhnou možná řešení. Následuje diskuze, během které děti některá řešení vyloučí a jiná řešení obhájí. Vše objevují žáci sami, učitel je jen moderátorem diskuze. Děti se tak učí také kritickému myšlení, tedy schopnosti nepodléhat prvnímu dojmu, připustit také odlišný pohled, pracovat s daty a dělat na jejich základě promyšlená rozhodnutí. Důležité není jen rychlé a správné počítání, to umí každá kalkulačka. Důležitá je kvalita myšlení, schopnost řešit problémy a komunikovat. To jsou kvality, které děti v budoucnu na trhu práce uplatní. Jsou ale samozřejmě i rodiče, pro které je důležité, aby děti nosily jedničky a dokázaly bezchybně odříkat zápis ze sešitu, ti si pak většinou vyberou jiný typ školy.

Pomáhá Vám spojení s komunitou podnikatelek v Pardubicích?

Komunita Podnikavých žen nám pomáhá zvýšit povědomí o naší škole. Máme možnost se účastnit vzdělávacích akcí, seminářů, ale i příjemných setkání ve společnosti lidí, kteří podobně jako my ve škole dávají život novým projektům.

Vést soukromou školu je jistě z podnikatelského hlediska náročné, myslíte, že jsou k tomu v Česku dobré legislativní podmínky?

Založení školy je administrativně velmi náročné. Škola, která v té době nemá ještě žádné zaměstnance, musí mít zpracovanou koncepci, zajistit prostory schválené hygienou i stavebním úřadem, najít ředitele, získat stanovisko obce k založení nové školy, a to vše téměř rok před zahájením vlastní činnosti.

Budoucí školy proto potřebují partu nadšenců, kteří nad rámec svého rodinného a pracovního života věnují energii do takového projektu, jako je založení školy, a to navíc v době, kdy mají většinou sami děti v předškolním věku. Zejména zajištění prostor bývá skutečně oříškem, protože hygienické nároky na tyto prostory jsou tak vysoké, že běžné stavby většinou nevyhovují.

Jaká jsou Vaše přání do budoucna?

V současné době je naším největším přáním rozšíření prostor pro výuku. V současné budově máme už jen pár volných míst, přitom máme každoročně převis zájemců, i když kapacita školy nám dovoluje přijmout až 70 žáků. Snad už se ale blýská na lepší časy.


Připraveno ve spolupráci s CzechInvest, Regionální kancelář pro Pardubický kraj

Foto: archiv Kateřiny Novákové

Rozhovor naší členky Kateřiny Novákové vyšel v magazínu Podnikavá žena