Ian Young, spisovatel a pilot: Britské ženy si pomáhají. Vědí, že inspirace je potřeba už od dětství

02.12.2019


Ian Young je britský autor několika knih, které napsal, když zrovna nepilotoval dopravní letadlo. Cestoval a žil v několika zemích světa a dnes je učitelem angličtiny na pardubické univerzitě. V Pardubicích žije od roku 2018 se svou rodinou. 

Společně jsme se zamýšleli nad tím, proč je důležité podporovat české ženy v podnikání a jak na toto téma nahlíží ze svého mezinárodního pohledu.

V Pardubicích působí spolek Podnikavých žen, který má za sebou již dva a půl roku fungování. Nyní přenáší zkušenosti i do jiných měst, aktuálně například do Liberce, kde vzniká stejné uskupení i za pomoci Libereckého podnikatelského inkubátoru LIPO. Je vidět, že toto téma zajímá českou společnost a ženy takové organizace kvitují. 

Iane, je česká společnost připravená na takový druh organizací podporující ženy podnikatelky? 

Domnívám se, že jsou důležité. Není to otázka nějakého feministického hnutí, ale propagace podnikání žen. Je potřeba ukázat, že ženský svět funguje jinak, než ten mužský a na tom není nic špatného. Ženy mají mnoho vlastností, které jsou pro byznys přínosem.

Jsou ženy, které pracují i v čistě mužském světě a svým příkladem jdou těm ostatním, Taková inspirace je velice důležitá. 

Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským byznysem?

Muži obecně chtějí ukázat, jak jsou silní. Ženy to takto nedělají, postupně rostou. Nepotřebují ukazovat sílu. Je to samozřejmě individuální, toto je obecné tvrzení. Poznáte to i na podání ruky. Muži mají většinou pevný stisk ukazující sílu a sebejistotu. Budují si svou image a postavení.

Kdyby se však ženy adaptovaly na stejné chování, bylo by to nebezpečné. Tvrzení, že kdyby svět řídily ženy, bylo by na světě lépe, je zavádějící, protože by musely být mnohem agresivnější než muži.

Bonusem je to, že muži a ženy dělají věci rozdílně. Například pokud existují v byznysu partnerství, kde žena je mezi muži, vnáší do této spolupráce své dovednosti. Není to o soutěžení. 

Jaký je rozdíl mezi Českou republikou a Británií, srovnáváme-li oblast podpory podnikavých žen?

Ve velkých městech je přirozeně více možností, více podnikatelů, více byznysu. Není to tím, že byste zde byli pozadu. Není to nic jiného než větší koncentrace aktivit a subjektů na jednom místě. Stále je ve Spojeném království mnoho lidí, kteří upřednostňují tradiční role, tzn. muž v práci a žena doma s dětmi. Existují sektory, kde stále dominují muži. Ale co máme, jsou úspěšné ženy, které podporují další ženy v jejich kariéře. Ukazují, že to jde a jak na to. Jsou to respektované veřejné osobnosti vystupující v médiích atd. Tyto aktivity jsou pak logicky viditelnější a zajímavější než když se tomu věnuje malá skupinka neznámých lidí.

Existují hlasy, že je tato speciální podpora zbytečná, jaké je to u vás v Británii? 

Ano, když v Británii letecký průmysl začal lákat ženy, aby se staly pilotkami, tak se opravdu zvedla vlna zájmu o tento obor a povedlo se to. Zaznívaly zde samozřejmě hlasy, že když někdo chce být pilotkou, je to jedno, zda je to muž či žena, vyplní přihlášku a udělá vše proto, aby se tak stalo. Činíme cesty pro dívky jednodušší. Druhá věc je, že mají jiné vlastnosti a dovednosti, které mohou do tohoto odvětví přinést. 

Když děti vyrůstají, mají zažité stereotypy ze svého okolí. Co dělají muži a co ženy. Většina učitelů v mateřských školkách jsou ženy. Většina pilotů jsou muži a letušky jsou zase ženy. To vše ovlivňuje naše uvažování. Když úspěšné ženy, podnikatelky, manažerky, vědkyně ukazují, co dělají a podporují ostatní, ukazují, že je to reálné a celé je to pro společnost velmi užitečné. Proto v Británii tito lidé chodí do škol a aktivity tohoto typu se zde podporují. Hezky to ukazuje video na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY,  jak jsou překvapené už sedmileté děti, které navštíví ve školce představitelky tzv. "mužských" povolání.

Potřebují organizace na podporu podnikavosti žen podporu?

Ženy se obávají, že v byznysu není jejich místo, a to je třeba změnit. Poté je role města, kraje nebo nějaké organizace velmi užitečná.

Ženy se mohou cítit být pod tlakem, aby byly dobrými matkami a pečovaly o děti. Často mohou mít menší úvazky, aby stihly sladit práci a rodinu. Mnohdy se předpokládá, že to budou dělat ony. Když podnikají, může to být pak složité vše zvládnout. Muži na druhou stranu se zase cítí být méně pod tlakem ve věci sladění rodiny a práce. Na druhou stranu práci potřebují oba rodiče, protože platy nejsou dost vysoké, aby rodinu uživil jeden. Z těchto důvodů mají muži v podnikání výhodu, mohou pracovat déle a mají pro svůj byznys větší prostor. 

Iane, děkujeme za rozhovor!