Jedna jsme zelená, druhá červená a v čem je  modrá jiná?

13.03.2020

Zažily jsme zase jedno moooc zajímavé školení. Poučily jsme se, bavily jsme se. Můžeme aplikovat na ostatní - v týmu, v rodině, při jednáních. Tušíte, co tím vším myslíme? 

TYPOLOGIE BAREV- workshop pro Podnikavky proběhl s originálním Pavlem Hrstkou ze startupové firmy CityZen tradičně v Pardubickém podnikatelském inkubátoru P-PINK.

Ze začátku jsme začaly vlažně, Verbální komunikace, neverbální komunikace, znáte to. Použití rukou, v jižních státech intenzivnější, pojmy jako proxemika - vzdálenost kolem nás, haptika nebo 1. dojem a jak na něj.

Poté ale začala pravá akce. Každá jsme si udělala test dle poskytnutých podkladů. Dále jsme si test vyhodnotily a konzultovaly s lektorem Pavlem. Co z toho vyšlo? 

Většina z nás jsme mixem barev zelené, modré a červené. U někoho je podíl tak akorát, u někoho je jednoznačná převaha jedné ze tří barev. 

ZELENÍ: lidé, kteří rádi spolupracují, vztahoví, citliví, jemní, mají dobrý "čuch" na lidi, kreativní, snadno navazují kontakt, mají dobrou fantazii, dělají hezkou atmosféru v práci, postarají se o druhé, komunikativní, nejdou za hranu, vztah je pro ně důležitější než cena.

ČERVENÍ: důležité je jejich ego, potřeba zaujmout, rození leadři, jsou rádi středem pozornosti, hledí si značkových věcí, prestižních ocenění, mají v sobě vrozenou autoritu, soutěživí, dělají impulsivní rozhodnutí, přímočaří, rádi IN, neradi čekají, nejsou moc diplomatičtí, dominantní.

MODŘÍ: mají rádi informace, data, opatrní, analytičtí, otrkají se ve známém kolektivu, působí chladně, kompilovaně, těžko se s nimi obchoduje, nečitelní, největší pracanti ve firmách, myslí do budoucna, dochvilní, precizní, skvělí plánovači.

Dalo by se pokračovat dál a dál. Většina z nás je kombinace barev. Kdo má od všech stejnou část, je takový chameleon. Koukněte na fotky, jak nám to slušelo. 

Také jsme zjistily, že o máme ve vedení našeho spolku perfektně rozvrstvené:) a je o naše ženy tedy dobře postaráno!