První piknik v Zeleném krámku

05.08.2020

Letošní léto proběhl první piknik podnikavých žen v historii spolku a to v Zeleném krámku v Dražkovicích. Naše snídaně jsou vždy o propojování podnikatelské komunity v našem regionu. Střídání forem, jak se scházíme, je přímo naší specialitou.  Místa, kde probíhají snídaně se cíleně liší každý měsíc, protože chceme podpořit různá místa podnikání našich členek, ukázat světu i ostatním členkám, jak jejich kolegyně podnikají a kde. 

Kromě příjemného posezení u výtečné snídaně s sebou tyto setkání přinášejí nová i průběžná témata. Tentokrát to byly například vizuální styl spolku, podání žádosti o ochranou známku na Úřad průmyslového vlastnictví, plán akcí na podzim 2020, sdílení nových zkušeností a přivítání nových žen, které přistoupily v červencových týdnech. A už teď vidíme nové pole nápadů, které na této události vzniklo. Opět se tedy potvrdilo, že takováto propojení fungují.  

Photo: Lucie Černá LuCerna photo