Reference

Petra Srdínková

P-PINK  

Se spolkem Podnikavých žen z Pardubického kraje jsem se setkala v Pardubickém podnikatelském inkubátoru, který mu poskytuje zázemí.
Jedná se o víceúrovňovou, dlouhodobou a velmi přínosnou spolupráci mezi oběma subjekty. Členky spolku jsou aktivní, nápadité a vzájemně se podporují. Spolek je zároveň platformou pro důležitou zpětnou vazbu a osobní rozvoj. Je obdivuhodné jak jsou ženy ve spolku schopné skloubit podnikání s rodinou a ještě
přicházejí se stále novými nápady, jak být prospěšné a inovativní. Přeji hodně energie i do budoucna😊.


Tomáš Vlasák

agentura CzechInvest 


Podnikavé ženy z Pardubického kraje sledujeme a podporujeme již několik let. Oceňujeme, s jakou invencí a odvahou se ženy pouštějí do podnikání a jak se díky aktivitám spolku sdružují, vzdělávají, vzájemně inspirují, obchodují spolu a pořádají bezvadné akce. 

Pavel Šotola

radní Pardubického kraje

Podnikavé ženy jsou příkladem, jak lze při svém podnikání zharmonizovat rodinný a pracovní život. Vedle podnikatelských činností se díky Spolku, také aktivně zapojují do vzdělávání a jejich otevřenost při sdílení vlastních zkušeností je často inspirací a motivací pro ostatní. Zároveň jejich podnikání je již nedílnou součástí místní ekonomiky v Pardubickém kraji. 


Radka Šarochová

DAITÓ RYU 


Díky spolku Podnikavých žen z Pardubického kraje jsem jako zástupce neziskové organizace DAITÓ RYU - sportovní bojová umění Pardubice získala spoustu výhod. Za největší považuji získání užitečných kontaktů, spojení na další firmy, dále možnost účasti na seminářích, které souvisejí s podnikáním, propojení na CzechInvest, CzechTrade, Podnikatelský inkubátor P-Pink.. Díky osobnímu setkání s dalšími členkami se podařilo uskutečnit několik společných projektů. Nejaktuálnější je propojení klubu s módní návrhářkou Naďou Gocmanovou a její značkou GOCI. Nebo marketingovou podporu od Sandry Novákové. 

Iva Milatová

SyrMil


Být součástí spolku Podnikavých žen z Pardubického kraje je pro mne výzvou i motivací do další práce. Velmi si cením naší vzájemné spolupráce a jsem ráda, že mohu být součástí skupiny velmi pracovitých a inspirativních žen. V rámci "Spolku" se mi otevřely nové pracovní možnosti a díky přínosným seminářům a rozmanitým workshopům mám možnost poznávat spoustu zajímavých lidí. Kromě odborně-poradenské podpory, zde nacházím především skvělý lidský přístup a nová přátelství se snahu o společnou věc. Dát si občas pracovní snídani nebo jen tak poklábosit, je také fajn....


.

Alena Mudrochová

Dřevohračka


S paní Terezou Všetečkovou velmi ráda spolupracuji. Je velmi ochotná mi pomoci a předat mi veškeré informace, které potřebuji. Její emaily mě vždycky nabijí notnou dávkou energie, která je tak typická a srší přímo z její osoby. Jsem moc ráda být součástí spolku, který mi nabízí školení a další vzdělávání, ke kterému bych se jako malý podnikatel nikdy neměla možnost dostat. Je pro mě i velkým přínosem, že mám pocit, že v podnikání na to nejsem sama a to mi dodává další energii pokračovat v tom co dělám.